Affärsbyggnad i Lund

P Gross har genom åren köpt flera stålbyggnader och lagerhallar. Denna stålhall som de har sin egen verksamhet i inryms både kontor och lagerbyggnad. Stålbyggnaden är utförd med en betongsockel och däröver med liggande stålplåt, silvermetallic i lagerdelen och grafitgrå i kontorsdelen. Det ingår även ett bjälklag i 12 meter (2 hela sektioner) av byggnaden. Vikportarna är av typen sandwichport som är en välisolerad vikport, här med 2 rader glas och i silvermetallic kulör. Man har även valt ett snyggt entréparti och fönster i aluminium i samma grafitgråa kulör.

<< Gå tillbaka