Affärsbyggnad / växthus i Ystad

I ett växthus är det bra med mycket öppna ytor och då passar Tectums typ av byggnader, utan invändiga pelare, mycket bra. Denna hallbyggnads fasad är näst intill helt utförd i glas och ger därmed mycket bra ljus inne i byggnaden.

<< Gå tillbaka