Lagerbyggnad till LBC Ängstorp

Denna lagerbyggnad är uppförd i Laholm. Stålbyggnadens väggar är nederst försedda med betongelement i olika höjder med hänsyn taget till tomten och de 3 st dockningar (lastbrygga, lastkay och lasthus) som är placerade på byggnadens långsida. Ovanför betongsockeln är det på väggarna vit stålplåt och däröver på gavelspetsarna röd stålplåt. För att få ett trevligt helhetsintryck av byggnaden har övriga detaljer såsom dörrar och beslagningar också valts i röd färg.

<< Gå tillbaka