Lagerhall och maskinhall till Östergård i Vinslöv

Göran Nilsson på Östergård har denna gång byggt en stålbyggnad som är avsedd både som lagerhall och maskinhall. Takplåten är vald i en ljusare grå ton med tanke på att inte få takplåten för varm. Byggnadens storlek är 30 meter bred och 72 meter lång och 4,50 meter hög i takfot. När betonggolvet och betongtrösklarna är gjutna kommer vikportar på gavel och långsida att monteras.

<< Gå tillbaka