Maskinhall / Garage i Trelleborg

Bengt Jönssons stålhall är isolerad och väggarna är utförda med betongelement med frilagd sten typ vit marmorkross. Ovanför elementet är det träpanel. På den ena gaveln är det monterat en eldriven takskjutport samt att det runt om stålbyggnaden är valvade fönster med måttet 1,20 meter breda och 0,80/1,00 meter höga.

<< Gå tillbaka