Maskinhall med kombinerad gårdsbutik i Väderstad

Gurkodlaren Göran Ektander har investerat i en maskinhall. Den är utförd med betongelement som är 3,30 m höga med vit marmorkross. I gavel finns en takskjutport medan man in till gårdsbutiken har valt en vikport med infälld gångdörr.

<< Gå tillbaka