Ridhall i Jämjö

Detta ridcenter med både stall och ridhus är utfört med betongelement, med frilagd vit marmorkross, på ena gaveln och 6 meter (en sektion) på båda långsidorna. Fasadplåten är gul och på en hel gavelspets har glasklar kanalplast som ger mycket dagsljus inne i ridhuset.

<< Gå tillbaka