Ridhall i Staffanstorp

Detta ridhus är uppfört i Staffanstorp och är 21 meter brett 60 meter långt och 4 meter i vägghöjd. Väggarna är utförda med ljusgul plåt, på båda långsidorna, 1,40 m högt under takfot, samt på båda gavelspetsarna har man valt att placera ljusgenomsläpp typ Esslon som är mjölkfärgad, detta ger ett naturligt ljus in i stålbyggnaden. För att få ett ytterligare trevligt intryck av huset har man även monterat vita pilasterbeslag var sjätte meter.

<< Gå tillbaka