Ridhus till Hemmesdals Dressyr

Ann-Charlott och Svante Larsson köpte 2010 ett ridhus. Man har på en del av väggarna en röd stålplåt som är perforerad vilket ger en ljus interiör men ändå upplevs utsidan som relativt tät. På gavelspetsarna och cirka en meter på vardera sidan om nocken har man valt ljusgenomsläpp.

<< Gå tillbaka