Spannmålslager med utanpåliggande stålstomme till Öveds Kloster

Stålstommen på denna hallbyggnad är utanpåliggande. Detta ger spannmålslagret en väldigt bra funktion och inga stålbalkar är ivägen invändigt vid lastning och lossning. Lagerbyggnaden är försedd med betongelement som är dimensionerade för spannmålstryck eller en last från gödning upp till en överenskommen gräns. Över betongelementet är det en stålplåt i brunröd kulör samt ett ljusgenomsläpp i glasfiberarmerad plast längst upp i gavelspetsen.

<< Gå tillbaka