Stålbyggnad till Bäckmans i Bromölla

På väggarna på denna byggnad finns en betongsockel och däröver en liggande stålplåt med profil VP 35 i kulör silvermetallic. I “den första” sektionen har ena hörnan “kapats av” och utgör entré, i denna sektion har också ett bjälklag byggts.

<< Gå tillbaka