Plintar och sockelbalkar är monterade.

Plintar och sockelbalkar är monterade.