Arbete med återfyllnad, avjämning och packning av marken utförs.

Arbete med återfyllnad, avjämning och packning av marken utförs.