TECTUMs standard kan anpassas efter Era behov

 • Byggnaden levereras dimensionerad för de geografiska förutsättningarna avseende snö- och vindlaster. Byggnaden kan också dimensioneras för laster från t.ex. bjälklag, traverser och spannmål.
 • Grund utföres oftast med prefabricerade plintar och oisolerade alternativt isolerade sockelbalkar, som monteras av oss i av Er färdigställda schaktbottnar. Ni kan naturligtvis även gjuta egna plintar eller en kantförstyvad betongplatta. Ingjutningsgods för stålstommen, ingår då i leveransen.
 • Stålstommen levereras med påsvetsade fästbeslag för takåsar och väggreglar. Den är målningsbehandlad men kan även levereras varmförzinkad.
 • Väggreglar och takåsar är av trä, men kan även levereras med lättbalk.
 • Plåt på tak i olika profiler och kulörer är ett vanligt val. Takplåten kan kompletteras med kondensskydd för att minska takdropp i en oisolerad byggnad.
 • Fribärande plåt med isolering och papptäckning är ett alternativt val.
 • Taket kan också utföras med fibercementplattor.
 • Ventilationshuvar i nocken för ventilation av takkonstruktionen är standard på plåttak.
 • Takrännor och stuprör samt plåtbeslag och fästelement ingår i leveransen.
 • Väggplåt finns i en mängd profiler och kulörer.
 • Väggar kan även utföras med träpanel, betongelement eller sandwichelement i olika utföranden.
 • Isolerade byggnader kan levereras med olika invändiga tak- och väggbeklädnader.
 • Byggnaden kan även kompletteras med bjälklag, mellanväggar, takskydd, brandventilatorer m.m.
 • Byggnaden levereras med skjutportar, slag- och vikportar eller takskjutportar.
 • Dörrar finns i trä, aluminium och stål. Fönster finns i trä och aluminium.
 • Ljusgenomsläpp till oisolerade byggnader i olika utförande.
 • Byggnaden kan fås komplett eller delvis monterad av Tectum eller utförs montaget i Er egen regi.