Etablerat 1975 – Tectum får dina pengar att räcka längre!

  TRYGGT OCH STABILT FRÅN FÖRSTA STUND- BYGGNADER PÅ PLINTGRUND

  Textums stabila stålbyggnader kan anpassas för olika ändamål och i enlighet med smak och tycke. Storleken kan varieras och färgen likaså. En sak de dock har gemensamt är att de i regel är byggda enligt samma grundprincip, vilande på plintgrund och sockelbalk. Plintarna kan skilja sig åt beroende på vad byggnaden ska användas till, är det t.ex. tungt lastade maskiner som ska röra sig i byggnaden bör plintarna vara stora nog att klara av tyngden. Är byggnaden av större mått eller kommer vara hårt ansatt av ett tufft väderklimat kan detta också behöva tas med i planeringen.

  Vi erbjuder oisolerade eller isolerade byggnader med ytbeläggning av olika slag. Våra betongelement kan beläggas med exempelvis natursten eller marmorkross, Älvdalsporfyr eller Rhensingel. Du kan också välja borstad eller krattad betongyta för en personlig touch och snygga effekter.

  GJUTNA PLINTAR OCH BETONGELEMENT – PÅLITLIGA BYGGEN FRÅN TECTUM

  Att arbeta med byggen är ett stort ansvar. Det måste gå rätt till hela vägen och en nyckel i processen är självklart att välja bra material från rätt leverantörer. Vi arbetar bara med leverantörer och material som vi vet av erfarenhet att vi kan lita på. Kvalitet är viktigt för oss på Tectum, vare sig det gäller plåt, färg, betongelement eller servicekänsla.

  Låt oss hjälpa dig att lägga grunden till din framtid. Ring oss idag.

COPYRIGHT 2013 TECTUM BYGGNADER AB