Stålbyggnader sedan 1975

Tectum Byggnader AB – bygger med kvalité och engagemang

Vi är ett företag med lång och bred erfarenhet och med ett stort intresse för stålbyggnader. Vi är en engagerad samarbetspartner under hela projektets gång. Genomtänkta byggnader i kombination med konkurrenskraftiga priser gör våra kunder nöjda.

Våra stålbyggnader finns inom, i princip, alla användningsområde såsom industribyggnader, lagerbyggnader, affärsbyggnader, lantbruksbyggnader, maskinhallar, sporthallar och ridhus med mera. Vi levererar allt från enkla hallbyggnader och stålstommar till arkitektritade stålbyggnader.

Vår grundidé är att använda ett standardsystem som lätt kan anpassas för olika användning. Det gör att byggnader och materialleveranser blir mer exakta. Vi arbetar både med stora kända leverantörer och mindre företag som vi vet gör ett bra arbete.

Vi har en specialistkompetens när det gäller stålbyggnader som gör att vi alltid kan erbjuda våra kunder stor trygghet. Vi vet vad vi pratar om och säljer bara det vi vet fungerar. Vi kan leda ett projekt från idé till färdig leverans och ser en utmaning i varje nytt projekt.

Vi tar tillvara våra medarbetares engagemang, kompetens och erfarenhet och har en ambition att ständigt utvecklas. Många av våra leverantörer och samarbetspartners har vi arbetat tillsammans med under många år. Flera i över 30 år. Detta resulterar i korrekta materialleveranser med material som användes och monteras på rätt sätt i byggnaderna. Noggrannhet är ett nyckelord i företaget.

Vi ser positivt på framtiden. Vi känner en stor gemenskap i företaget där delaktighet, tillit och ansvar har en stor plats. Vi upplever att vi har ett rykte på marknaden där Tectum omtalas som ett engagerat, noggrant och ansvarstagande företag.

Etablerat 1975

Företagets startade i Sverige 1975 då jag blev erbjuden anställning på det danska företaget Tectum, för att sälja stallbyggnader och stallinredningar. Försäljningen gick ganska bra redan från början men ändå lite trögt i eget tycke.

Jag upptäckte en ny produkt att sälja genom att flera lantbrukare frågade om vi kunde bygga maskinhallar. En lantbrukare föreslog att vi kunde öka vägghöjden på ett slaktsvinsstall som då skulle kunna bli en bra maskinhall. Sagt och gjort. Vi byggde en maskinhall på detta sätt och det blev bra. Jag tog kort på maskinhallen och satte in i en annons i lantbrukspressen. Intresset var stort och vi fick många förfrågningar eftersom det fanns ett mycket stort behov av maskinhallar inom jordbruket. Försäljningen kom igång och jag sålde raskt en mängd hallar.

Försäljningen av stallbyggnader och stallinredningar fasades ut och jag satsade på maskinhallar. Det gick bra och jag hade bara liten konkurrens från andra företag under flera år. Andra företag upptäckte med tiden att maskinhallar var en bra produkt, men då var Tectum redan ett etablerat företag. Kopplingen till det danska Tectum försvann 1982.

Tectums målsättning har under alla år varit att vara en engagerad samarbetspart under hela byggprocessen. Genomtänkt konstruktion, material av hög kvalitet, välgjort arbete och konkurrenskraftiga priser skall känneteckna Tectums byggnader. Kunderna skall känna att de köpt väl fungerande byggnader och vara nöjda med sitt val av Tectum som leverantör.

På Tectum är vi nu 15 medarbetare och har sedan starten levererat ca 3500 stålbyggnader.

Sigurd Persson, ägare och VD 

Våra utmärkelser

Tectum har genom åren tilldelats en rad olika utmärkelser.

COPYRIGHT 2013 TECTUM BYGGNADER AB